Fazarea Proiectului Sistem integrat de management
al deseurilor solide in judetul Vaslui

Adunare publica Vutcani, 15.04.2013